Operativni sistemi Informacije o ključnim operativnivnim sistemima. Kako funkcioniše operativni sistem? Šta je operativni sistem? Operativni sistemi i osnova svakog operativnog sistema. Operativni sistem (skraćenia:OS) šta je os, operativni sistem, kako funkcioniše os, Informacije sistem, Operativni sistemi, osnova operativnog sistema
 
Windows
MAC
LInux
Android
 
 
FAQ/operativni sistemi       
 

Ključni operativni sistemi:
Windows, UNIX, LINUX, Mac OS X, Android.

Šta je operativni sistem?
Operativni sistem je softver koji kontroliše raspodelu i korišćenje hardvera na računaru.

Zadatke operativnih sistema:
Pomaže da se pokrene računar, podržava korišćenje višestrukih uređaja i velikih softverskih aplikacija. Operativni sistem omogućava komponentama da rade zajedno kao celina, čime deluje kao posrednik između korisnika, hardvera i softvera na računaru.

Kako funkcioniše operativni sistem?
Operativni sistem na računaru obezbeđuje sprovođenje značajnih aktivnosti, od pokretanja do isključivanja računara. Tokom pokretanja (boot),
racunar traži operativni sistem. Kada se pronađe, on se učitava u RAM-memoriju i može odmah da reaguju na uputstva od korisnika ili aplikacije. Operativni sistem upravlja memorije, preuzima podatke, priprema podatke za prikaz na monitoru, šalje podatke na štampac, reaguje na pritiske tastera i klikove miša; prepoznaje, čita i piše podatke na hard diskove i diskete.

Osnova svakog operativnog sistema.
Osnova svakog operativnog sistema racunara je da softverski omogućava korisnicima da komuniciraju sa računarom. Operativni sistem omogućava pristup programima i ima veliki značaj kao i hardver računara.

početna |  o nama |  linkovi  |  baneri  |  kontakt |  faq
Designed by Web Page Templates
© BesplatniProgrami.eu 2016
  Sadržaje sajta možete slobodno koristiti na sopstvenu odgovornost.